Admintratie webwinkel

Een groot deel van de administratie van de webwinkel wordt overgenomen door de software. Zo worden bestellingen opgeslagen, BTW uitgesplitst en kunnen totalen van omzetgroepen opgevraagd worden.